• Home
  • Aktiv
  • Projekat “Stvaranje Zajednice” – prijavite se na radionice !!!

Projekat “Stvaranje Zajednice” – prijavite se na radionice !!!


Projekat “Stvaranje Zajednice” – prijavite se na radionice !!!Kraće prezentacije projekta će se održati na fakultetima Tuzlanskog Univerziteta, i to:
– Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet _ Ponedjeljak 23.5.2016 _ 13h _ sala: 76/77
– Filozofski Fakultet _ Utorak 24.5.2016 _ 17h _ učionica br.: 101

sz_fbb_600

Projekat predstavlja sinergiju edukacije, kreativnosti, preduzetnosti i društvenog aktivizma. Namjera je da se na jednom mjestu, coworking prostoru „BRDO“ (http://bit.ly/23EciMl), okupe poduzetne osobe sa različitim oblastima interesovanja, educirati ih i zajedno sa njima kao rezultat međusobne interakcije kreirati poduzetničke i aktivističke ideje i inicijative. !!!

Projekat „Stvaranje Zajednice“ – FB page: www.fb.com/Stvaranje Zajednice

– maj/juni 2016.godine
– lokacija: Coworking Space BRDO (FB: http://fb.com/BrdoCowork , Lokacija: http://bit.ly/23EciMl)
– FB stranica projekta: http://fb.com/StvaranjeZajednice
– Informacije o projektu: http://bit.ly/24WPZUE , http://bit.ly/1TUYyaA
– Promo video: http://bit.ly/1TCNYVV , http://bit.ly/1ON9Xxl
– Prijavni formular: http://bit.ly/1T4zWjO
– Kontakt podaci: mob.062.761.331, brdocowork@gmail.com
– participacija: sve radionice_10KM ; jedna radionica – 5KM
– podržan i realizovan od strane kolektiva Cowork BRDO, Udruženja „Tuzla Uživo“ i Fondacije Tuzlanske Zajednice
Projekat “Stvaranje Zajednice” predstavlja sinergiju edukacije, kreativnosti, preduzetnosti i društvenog aktivizma. Fokus je na angažmanu mladih osoba i žena/djevojaka (ali ne i isključivo), u cilju sticanja znanja i vještina kako bi se obezbjedile šanse za poboljšanje njihove ekonomsko-društvene situacije, a samim time podigao i kvalitet življenja u lokalnoj zajednici. Namjera je da se na jednom mjestu, coworking prostoru „BRDO“ (http://bit.ly/23EciMl), okupe poduzetne osobe sa različitim oblastima interesovanja, educirati ih i zajedno sa njima kao rezultat međusobne interakcije kreirati poduzetničke i aktivističke ideje i inicijative.Početne edukacione teme obuhvataju glavne cikluse potrebne da se zaokruže osnovne potrebe jednog poduzetnog pojedinca, kako bi isti mogao da se uspješno samozaposli ili zaposli. Navedene teme/oblasti će se obraditi kroz četiri jednodnevne radionice sa naslovima:

– Coworking – je pokret koji zagovara otvaranje coworking prostora (co+work= zajednički rad). Pored pružanja prostora i neophodne infrastrukture, coworking prostor kao svoju najsvijetliju tačku ističe rezultate povezivanja ljudi iz raznorodnih profesija (novinari, 3D animatori, enterijeristi, fotografi, dizajneri, internet preduzetnici, social network administratori, planeri, PR menadžeri, arhitekte, blogeri i mnogi drugi). Tu oni međusobno sarađuju i stvaraju aktivnu zajednicu koja pored razvoja privatnog biznisa/inicijativa gaji duh socijalnog preduzentištva (vidi dole za objašnjenje ovog pojma). Radionica pod nazivom COWORKING – ŠANSA ZA SVE objasnit će istorijat coworkinga; vrste, prakse i trendove; prednosti koje pruža; sadržaj, članstvo, potencijale za napredak, te će učesnici odmah raditi na akumulaciji i obrađivanju zajedničkih interesnih inicijativa.– Freelancing – Freelancer (free+lance= slobodno koplje) je slobodni, samozaposleni radnik/ca, osoba koja nije dugoročno vezana za jednog poslodavca i istovremeno može raditi za više njih. On/a se obvezuje isporučiti uslugu/proizvod klijentu u dogovorenom roku. Čim je posao završen on dobija honorar za obavljen rad i prelazi na novi projekat. Freelancing se posebno proširao sa razvojem modernih tehnologija, a uspješnost pojedinca ovisi o vještinama, sposobnostima i iskustvu te osobe gdje način rada podrazumijeva samostalan i neovisan rad za klijenta. Radionica pod nazivom POSTANITE FREELANCER pojasnit će freelance pokret i trenutnu svjetsku praksu; kroz primjere i prakitučni rad dati će upute kako postati freelancer, koje vještine/znanje su najtraženiji, koji portali najpopularniji/naprikladniji za pronalazak klijenat i plasiranje proizvoda/usluga; kako se umrežavati sa saradnicima i/ili doći do potrebne podrške; koji promotivni/marketinški alati su na raspolaganju, …

– Društveno Preduzetništvo – je preduzetništvo sa etičkim integritetom u cilju maksimiziranja društvene vrijednosti, a ne privatne vrijednosti ili profita. Ono predstavlja upotrebu preduzetničkog ponašanja za postizanje socijalnih ciljeva za razliku od komercijalnog preduzetništva gdje je cilj postizanje profita, odnosno, ako se i ostvari, generisani profit ide u korist zadovoljenja potreba specifičnih ranjivih grupa stanovništva. Radionica RAZVIJTE IDEJU (društvenog poduhvata) objasniti će svrhu ove vrste preduzetništva; pokazati primjere i modele iz regija i svijeta (prenijeti iskustva sa studijske posjete DP u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj); pojasniti preduslove za pokretanje DP; prezentirati izvore finansija i partnere koji mogu pomoći u razvoju i realizaciji ideje i poslovnog modela, … Učesnici će odabrati tri najinteresantnije DP ideje i iste razraditi u validan poslovni model.

– Crowdfunding – je posebno specifičan oblik prikupljanja sredstava za započinjanje ili razvoj nekog projekta i nije lak. Crowdfunding (crowd=masa, funding=finansiranje, tj. finansiranje od velikog broja ljudi). Za razliku od traženja velikih investitora, crowdfunding se zasniva na doprinosima pojedinaca, manjih ili većih firmi kao i svih ostalih zainteresovanih fizičkih i pravnih lica koji žele da doprinesu vašem projektu. Radionica pod nazivom PRIKUPITE FINANSIJE prezentirati će istorijat crowdfunding prakse kroz primjere ideja koje su ili pak nisu imale uspješne kampanje; analizirati će se i finansijeri i portali, njihove prednosti i mane koje su najprikladniji za određene kampanje (Indiegogo, Kickstarter, Goteo, YouCaring, itd.)… Napraviti će se plan i priprema crowdfunding kampanja za DP ideje selektirane tokom prethodno održanih radionica.

Potencijalnim korisnicima projekta će biti od velike važnosti da na jednom mjestu (coworking prostor BRDO) pronađu savjete o tome kako da se aktiviraju, kome da se obrate, šta da nauče – kako bi realizirali svoje ideje, te ubirali ekonomske plodove poslije plasiranja svojih proizvoda ili usluga.

 

Trackback from your site.

"Tuzla Live" Udruženje

non-governmental association

Home

Kaldrma br. 2

75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

info@tuzlalive.org

tel:+387 62 761 331
...

IDB: 4209360020003

Šifra djelatnosti: 80.422